سئو

هزینه سئو

هزینه سئو : باید مجددا این موضوع را یادآوردی کنم که مشخص کردن یک هزینه ثابت برای

سئو یا بهینه سازی سایت امکان پذیر نیست و مشخص کردن یک هزینه ثابت برای سئو همانند تعیین قیمت

ثابت برای تمامی واحد های ملکی با متراژ های متفاوت و یا تمامی اتومبیل ها با مدلهای مختلف می باشد.

همان طور که نمیتوانیم بگوییم قیمت همه خودروها با هم دیگر یکسان است. نرخ سئو را نیز به این شکل

نمیتوانیم مشخص کنیم. حال چرا؟

میزان رقیب های اینترنتی، کلیدواژه انتخابی، و به دنبال آن زمانی که باید صرف شود تا سایت در صفحه اول

موتورهای جستجو قرار بگیرد از معیارهای تعیین قیمت در نظر گرفته میشود.

هزینه سئو

مسلماً اگر شما بخواهید با عبارتی غیر معمول مثل لانتریک در رتبه اول قرار بگیرید. به دلیل آن که

رقیبان اینترنتی زیادی ندارید هزینه زیادی در پی نخواهد داشت. اما اگر بخواهید با کلیدواژه ای مثل

فروشگاه اینترنتی کتاب یا دفتر ثبت شرکت رتبه در گوگل کسب کنید به دلیل رقیب های اینترنتی

زیاد بازه ی زمانی بیشتری باید به انجام این کار اختصاص داد. اما مسئله ی مهم این جاست که

نگران هزینه های سئو نباشید. با توجه به تجاربی که در این زمینه داشته ایم سئو، نسبت به تبلیغات

محیطی و تبلیغات رسانه ای علاوه بر تاثیر گذاری بیشتر، هزینه های کمتری را در برمیگیرد.

برای برآورد هزینه سئو زمینه کاری خود را مشخص کنید و از طریق لینک گفتگو در تلگرام و یا شماره تماس

(سمت گوشه راست پایین پنجره) با ما ارتباط برقرار نمایید.